TẶNG 05 ẢNH CỠ 15X21 TRỊ GIÁ 200.000 VNĐ- Áp dụng cho mọi khách hàng nhận được thẻ
quà tặng của công ty tại các đại lý.

- Tặng thêm 01 DVD nhạc ảnh cho các bé có
ngày sinh nhật trong tháng 11 và 12 - 2016.

Leave a Reply